Een eigen veerdienst

Een raadslid kwam in 2015 met dit idee in de Gemeenteraad van Ameland, door veel problematiek in de praktische uitvoering van de veerdienst. Helaas strandde zijn initiatief door een werkgroep die oordeelde dat dit financieel niet haalbaar is. Wij menen, als ondernemers van Ameland, dat het wel degelijk mogelijk is. Zou het niet prachtig zijn wanneer de inkomsten van de veerdienst naar het eiland gaan, en dat we meer grip krijgen op het aantal afvaarten en wanneer? Of dat de prijs gelijk blijft of zelfs kan zakken? Dat u ook mag meedoen en denken als aandeelhouder? Natuurlijk zal het niet gemakkelijk zijn om dit over te nemen. Maar het is weldegelijk mogelijk! De Texelse veerdienst Teso is ons grote voorbeeld. Zo willen wij het ook graag, zodat de belangen van Ameland zijn gewaarborgd en de opbrengsten op het eiland blijven.

Vergunning

In 2029 zal de nieuwe concessie (vergunning) verleend worden door de Provincie Friesland voor de veerdiensten van de Friese Waddeneilanden (tot nu toe was dat het Rijk). De aanbesteding is Europees. Dat betekent dat onbekende partijen (ook uit het buitenland) mee mogen doen om deze concessie te verkrijgen. Bij een goed functionerende eigen veerdienst heb je niet meer te maken met een concessieverlening. Dan blijft de veerdienst voor eens en altijd in eigen handen. In Amelander handen.

Samen verder voor de volgende stap:

Het oprichten van een coöperatie om samen de concessie van 2029 te verkrijgen

Waarom een coöperatie?

De coöperatie gaat de basis vormen van de Amelander Veerdienst. De veerdienst Teso van Texel (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) gebruiken wij als voorbeeld. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkwaardigheid, iedereen kan meebeslissen. Een coöperatie is van, vóór en dóór leden. Door het oprichten van een coöperatie kunnen wij onze krachten bundelen en versterken:

– De Amelanders zijn eigenaar van de veerdienst
– Samen wordt bepaald hoe de veerdienst gaat varen en waarin het geld wordt geïnvesteerd

Voor wie?

Iedere inwoner van Ameland vanaf 18 jaar (alleen natuurlijke personen) kan lid worden van de coöperatie.

“Wij vinden het essentieel dat de werkgelegenheid voor de Amelander werknemers blijft bestaan”

Oprichtingsvergadering

In het najaar organiseren wij een oprichtingsvergadering voor iedereen die lid wil worden van de coöperatie. In die vergadering worden de doelstellingen bepaald en het bestuur gevormd.

 

Meld u aan voor onze coöperatie!

Meld u aan voor onze coöperatie!