Coöperatie

Waarom een coöperatie?

De coöperatie gaat de basis vormen van de Amelander Veerdienst. De veerdienst Teso van Texel gebruiken wij als voorbeeld. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkwaardigheid, iedereen kan meebeslissen. Een coöperatie is van, vóór en dóór leden. Door het oprichten van een coöperatie kunnen wij onze krachten bundelen en versterken. De Amelanders bepalen het beleid.

Voor wie?

Iedere inwoner van Ameland vanaf 18 jaar (alleen natuurlijke personen) kan lid worden van de coöperatie.

Verplichtingen

Het aanmelden als lid van de coöperatie verplicht u tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Als u het niet eens bent met de contributie of het beleid dan kunt u uw lidmaatschap weer opzeggen. Voor 2024 is de contributie € 50,–. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven nadat u het machtigingsformulier hebt ingevuld. 

Ledenvergadering

Jaarlijks zal er een ledenvergadering worden georganiseerd. 

Voor het aanmelden als lid van de coöperatie kunt u het aanmeldformulier hier downloaden en volledig ingevuld in de bus doen van één van de bestuursleden, of mailen naar info@amelanderveerdienst.nl.