Coöperatie

Waarom een coöperatie?

De coöperatie gaat de basis vormen van de Amelander Veerdienst. De veerdienst Teso van Texel (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) gebruiken wij als voorbeeld. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkwaardigheid, iedereen kan meebeslissen. Een coöperatie is van, vóór en dóór leden. Door het oprichten van een coöperatie kunnen wij onze krachten bundelen en versterken:

– De Amelanders zijn eigenaar van de veerdienst
– Samen wordt bepaald hoe de veerdienst gaat varen en waarin het geld wordt geïnvesteerd

Voor wie?

Iedere inwoner van Ameland vanaf 18 jaar (alleen natuurlijke personen) kan lid worden van de coöperatie.

Geen verplichtingen

Het aanmelden voor de vergadering verplicht u tot niets. Tijdens de vergadering worden de statuten en huishoudelijk reglementen opgesteld. Ook zal een bestuur worden gekozen. Daarna kunt u definitief beslissen of u lid wilt worden van de coöperatie.

Vergadering

De vergadering zal in november worden georganiseerd. Zodra de datum en plaats bekend is, ontvangt u een uitnodiging hiervan.

Ja, ik doe mee aan het vormen van een coöperatie en kom naar de oprichtingsvergadering.