UITSLAG ENQUÊTE

De uitslag van de enquête

De enquête is aangeboden aan 1529 huishoudens op Ameland. Daarvan zijn 853 door ons opgehaald of bij ons ingeleverd. De overige enquêtes zijn niet retour gekomen omdat men tot twee keer toe niet thuis was, men de enquête niet wilde invullen, of de enquête is om andere redenen niet bij ons aangekomen.

Een voldoende beschikbare en betaalbare veerdienst staat bij ons voorop en deze wens wordt door u bevestigd. De invloed van de Gemeente en de Amelanders is nu veel te beperkt, zo blijkt uit de uitslag van de enquête.

Mocht de concessie worden verleend aan een buitenlandse partij (die kans is er altijd), dan zijn de scenario’s mogelijk nog slechter dan nu. Bij een overname van de concessie door ons, kunnen we eindelijk de bekende problemen oplossen en daarnaast blijft er zekerheid voor het Amelander personeel.

Wij hebben de resultaten bij het gemeentebestuur neergelegd en nodigen het College en de Gemeenteraad uit om samen met ons op te trekken om met de concessie van 2029 zelf de touwtjes in handen te nemen. Stichting Amelander Veerdienst kan dit niet alleen! Graag willen wij iedereen bedanken voor de gegeven constructieve feedback en ook voor de warme reacties die wij mochten ontvangen van alle mensen die ons initiatief steunen.

Bestuur Stichting Amelander Veerdienst